Hizmet Detay

Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik)

Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik)

Mental Retardasyon, bireyde çevreye uyum sağlama ve davranışlarda bozulma ile ortaya çıkan genel zihinsel  fonksiyonların ortalamanın altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Mental retardasyon zihinsel olarak yeteneklerin yetersizlik göstermesidir. Yapılan belli başlı testlerle bu yetersizlik durumu ölçülmeye çalışılır ve bireyin kapasitesi doğrultusunda kendisine, ailesine ve çevresine yük olmayacak şekilde bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için eğitimi sağlanır. Yapılan eğitim ve psikolojik desteklerle kişinin kendisi için en iyi performansı sergilemesi mümkündür.

.