Hizmet Detay

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Özel eğitim alanında rehberliğin amacı, bireyin çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasını, yeteneklerini en uygun şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasını, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Özel eğitimde görevli psikolog, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları problemlerin ve güçlüklerin çözümünde diğer özel eğitim personeli ile bireyin anne ve babasıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütür. Bireylerin anne ve babalarına yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve gerektiğinde terapi hizmetlerini de yürütür.

.