Hizmetlerimiz

Yöntem Doğal - Sözel - İşitsel Yöntem (Natural Auditory Oral Approach-NAO) : Bu yöntem ile işitme engelli çocuklar işiten çocuklar gibi ana dillerini kazanabilir ve işiten çocuklardaki dili kazanma süreçlerini gecikmeli de olsa takip edebilirler. İşitme kaybı olan çocuklar çevrelerindeki bireylerle anlamlı etkileşim yolu ile ana dillerini geliştirebilirler. İşitme engelli bireyler için çalışma alanlarımız: Yeni cihazlanmış işitme engelli her  yaş birey için;  * işitme cihazına(İC) uyum sağlama * İşitme Cihazı ile dinleme ve ayırt etme çalışmaları * Dil ve konuşma gelişimi desteği * Uyum sürecinde aile eğitimi desteği                                                                                   Koklear implant(Kİ) sürecindeki bireyler için; &nbs[…]

Mental Retardasyon, bireyde çevreye uyum sağlama ve davranışlarda bozulma ile ortaya çıkan genel zihinsel  fonksiyonların ortalamanın altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Mental retardasyon zihinsel olarak yeteneklerin yetersizlik göstermesidir. Yapılan belli başlı testlerle bu yetersizlik durumu ölçülmeye çalışılır ve bireyin kapasitesi doğrultusunda kendisine, ailesine ve çevresine yük olmayacak şekilde bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için eğitimi sağlanır. Yapılan eğitim ve psikolojik desteklerle kişinin kendisi için en iyi performansı sergilemesi mümkündür. […]

Down sendromu kromozomsal bir farklılıktır. Çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin  46 yerine 47 yani fazladan 1 kromozoma sahip olmasıdır.  Çocuğunuzun fiziksel görünümü diğer çocuklara göre farklı olabilir. Fakat unutmayın ki bu bir hastalık değildir. Nasıl ki bazı çocuklar sarı saçlı, mavi gözlü olabiliyorsa sizin çocuğunuz da Down Sendromu gibi genetik bir farklılığa sahiptir. Her down sendromlu çocuğun öğrenme derecesi farklıdır. Bu sebeple her bireyin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak özel eğitim programına alınması gerekir. […]

Otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk evrelerinde kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur.  Beyin gelişiminde ve işleyişinde bazı sinir sistemi sorunları görülür. Otizimli bireyler genellikle öğrenme ve algılamada zorluk çekerler. Göz teması kurmakta, duygularını ifade etmekte, yaşıtları ile oyun kurmak ve oyunlara dahil olmakta zorluk çekme gibi belirtiler görülmektedir. Otizimli çocuğun erken tanı ve tedavisi öğrenme becerisini arttırmasını ve çevresine uyum sağlayabilmesini hızlandırır. Bu nedenle bireyin yaşına ve durumuna en uygun tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmalıdır. […]

Özel eğitim alanında rehberliğin amacı, bireyin çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasını, yeteneklerini en uygun şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasını, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Özel eğitimde görevli psikolog, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları problemlerin ve güçlüklerin çözümünde diğer özel eğitim personeli ile bireyin anne ve babasıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütür. Bireylerin anne ve babalarına yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve gerektiğinde terapi hizmetlerini de yürütür. […]

Çocuk Psikoterapisi ve Gelişim Testleri Çocuklarla psikolojik anlamda çalışırken oyun terapisi uygulanmaktadır. Çocuğun duygusal sıkıntısıyla başa çıkmasını sağlamak, sorunuyla ilgili farkındalık ve hakimiyet kazanabilmesi için oyun terapisi önemlidir. Değerlendirme aşamasında projektif testlerden (Rorschach,CAT,Çizim testleri vb.) ve gerekirse zeka testlerinden yararlanılır. Uygulandığı alanlar kısaca şöyle sıralanabilir; Depresyon, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Obsesif Bozukluklar, Davranış sorunları, Öğreme güçlükleri, Kaygı bozuklukları, Travma, Kronik hastalıklar, Enürezis, Enkoprezis,Yaygın Gelişimsel Bozukluklar(Otizm vb.).. Çocuğun oyun yoluyla kendini gerçekleştirmesi, ilerlemeye ve bağımsızlaşmaya yönelmesi, birey olma yolunda adım atması hedeflenir. Benlik değeri, cezalandırıcı ana baba davranışlarıyla incinmişse, çocuğun  kendi hakkında şüphe etmesine yol açan anne- baba tutumları varsa, onaylanmama duygusu, kabul edilmeyeceğine inanç geliştirmişse, bu konular odaklı bir çalışma yapılır. Çocuk gelişimi ve psikolojisi, anne-baba(bakım veren) olmadan düşünülemez. Terapi[…]

Her koltukta emniyet kemeri ve bebeklerimiz için araba koltukları bulunmaktadır. Araçlarımız, Emniyet Müdürlüğü’nün belirlediği standartlara uygun olup, öğrencilerimiz yolculuk sırasında sigortalıdır. Öğrencilerimiz gözetmen eşliğinde evlerinden alınıp kreş öğretmenlerine teslim edilir, yine aynı şekilde gözetmen tarafından kreşimizden teslim alınıp en güvenli, hızlı ve doğru şekilde evlerine bırakılırlar. […]