Hizmet Detay

OTİZM

OTİZM

Otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk evrelerinde kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur.  Beyin gelişiminde ve işleyişinde bazı sinir sistemi sorunları görülür. Otizimli bireyler genellikle öğrenme ve algılamada zorluk çekerler. Göz teması kurmakta, duygularını ifade etmekte, yaşıtları ile oyun kurmak ve oyunlara dahil olmakta zorluk çekme gibi belirtiler görülmektedir. Otizimli çocuğun erken tanı ve tedavisi öğrenme becerisini arttırmasını ve çevresine uyum sağlayabilmesini hızlandırır. Bu nedenle bireyin yaşına ve durumuna en uygun tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmalıdır.

.